Normas e instituciones municipales, orden del día, actas y acuerdosUdal arauak eta erakundeak, gai-zerrenda, aktak eta erabakiak

 • Código ético y de buen gobierno del Ayuntamiento.
 • Órdenes del día previas de los plenos municipales.
 • Actas de los plenos municipales.
 • Acuerdos y actas de las Juntas de Gobierno Municipal.
 • Videos y retransmisiones de los plenos municipales.
 • Resoluciones judiciales que afectan al ayuntamiento.

 • Udalaren Etikaren eta Gobernu Onaren Kodea.
 • Udal osoko bilkuretako aurretiazko gai zerrendak.
 • Udal osoko bilkuretako aktak.
 • Udal Gobernu Batzarraren erabakiak eta aktak.
 • Udal osoko bilkuren bideoak eta emankizunak.
 • Udalari eragiten dioten ebazpen judizialak.

Volver arriba